2016 03 10 01.36.18
2016 03 10 01.36.18

THREE-SIXTY in Nationale Transitieagenda Biomassa en Voedsel

01-02-2018 - Om onze voedselvoorziening circulair te maken, moeten biomassa en voedsel optimaal worden benut en kringlopen gesloten. Dat is de boodschap van de onlangs gepubliceerde Transitieagenda Biomassa en Voedsel als onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. En daarin wordt THREE-SIXTY met De Verspillingsfabriek genoemd als dé bruisende en inspirerende ontmoetingsplek voor ondernemers, investeerders, onderzoekers, studenten, maatschappelijke organisaties en startups om samen innovatieve concepten te ontwikkelen rond de thema’s verspild voedsel en verspild talent. Daar zijn we natuurlijk trots op.

Biomassa bevindt zich in het hart van de circulaire economie. Het is een hernieuwbare grondstof die CO2 uit de lucht vastlegt en heel veel toepassingsmogelijkheden biedt. Zo is biomassa de grondstof voor voedsel, veevoer, materialen, transportbrandstoffen en energie. Biomassa is geen enkelvoudige grondstof, maar een verzamelnaam voor: landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met consumptie en eindverwerking ontstaan. Ook producten gewonnen uit dierlijk restmateriaal rekenen we tot biomassa.

Om duurzame en circulaire productiesystemen op te kunnen zetten, moeten bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere partijen samen optrekken. In de nationale Transitieagenda wordt THREE-SIXTY genoemd als voorbeeld van zo’n samenwerking. Een groeiend aantal organisaties kiest voor THREE-SIXTY als uitvalsbasis voor haar activiteiten, waaronder FoodWaste Xperts, FoodSquad, Verspild Talent, Rabobank, WUR, Milgro en MVO-Nederland. De Taskforce Circular Economy in Food heeft voor THREE-SIXTY gekozen als thuisbasis. AgriFood Capital is partner van een aantal van deze spelers waaronder FoodWasteXperts en Foodsquad.

Contact

088 664 14 36

Mail ons

Bezoek ons